GSM: +420 602 249 336
E-mail: zeli@volny.cz
Skype: zelizeli2959

ARES - Obchodní firma

MD/D SERVIS Jiří Zelinka
ekonomické poradenství, zpracování podnikatelských záměrů a finančních plánů pro zajištění financováníTOPlistMD/D SERVIS Jiří Zelinka - vedení účetnictví ,účetní poradenství


Google+

Zobrazit profil uživatele Jiří Zelinka na LinkedIn Profil uživatele Jiří Zelinka
Vyhledávací centrála

Aktuální čas:

00:00:00Kalendář na aktuální měsíc:
Úvodní stránka

Zpracujeme váš podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr by měl být základním plánem pro každé podnikání a často vyžaduje takovou formu, která by umožnila jeho cílenou a účelnou prezentaci. Pomůžeme vám takový plán sestavit tak, aby vyhovoval vašim potřebám nebo podmínkám, které vám byly stanoveny pro zajištění jeho financování. Umíme vám ho připravit v řadě různých podob a forem, od základní myšlenkové, u nezávislých profesionálů a živnostníků, až po rozsáhlou písemnou a elektronickou dokumentaci v případě větších podnikatelských subjektů a projektů.

Podnikatelský záměr často bývá zacílen především na tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní, stěžejní činnost, i když to nemusí být podmínkou a může se jednat například o rozšíření předmětů a činností podnikání. Námi připravený podnikatelský plán vám může posloužit jako hlavní a účinný argument k přesvědčení potenciálního investora či finanční instituce při poskytnutí půjčky nebo úvěru. Formát prezentace a použité argumenty se vždy opírají o naše dosavadní zkušenosti, případně o nezávislé a anonymní konzultace, vše po dohodě a ve spolupráci s vámi.

finanční plán

Finanční plán pomůžeme sestavit především pro podnikatelské subjekty, ale i pro nevýdělečné organizace a státní instituce, za účelem stanovení a podpory dosažení jejich cílů hospodaření. Finanční plán by se měl vždy vztahovat ke konkrétnímu časovému období a z tohoto hlediska lze finanční plány rozlišit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Finanční plánování vám pomůžeme sestavit tak, aby sloužilo k definování, plánování, posouzení, řízení finančních zdrojů a umožňovalo optimalizovat výběr těchto finančních zdrojů. Finanční plánování vám může sloužit i ke sledování a zajištění likvidity a finanční stability.

Podnikatelský záměr lze vnímat ve dvou úrovních. Vyšší, ideální úroveň představuje ideál, ke kterému se podnikatelský subjekt snaží více nebo méně přiblížit a kterého patrně nikdy nedosáhne, pokud si nestanoví své cíle příliš nízko. Nižší, obecná úroveň potom představuje dlouhodobou podnikatelskou strategii, se kterou se podnikatelský subjekt snaží svojí činnost držet v co nejužším souladu. V zájmu udržení pozitivního dynamického vývoje podnikatelského subjektu by proto mělo průběžně docházet k revizím a korekcím podnikatelského záměru v souladu s nově nabytými zkušenostmi a změnami podnikatelského prostředí.

Úspěšné podnikání je nekončící proces, který vyžaduje trvalou pozornost a okamžité reakce. Jsme připraveni vám poskytnout co nejúčinnější odbornou pomoc.