GSM: +420 602 249 336
E-mail: zeli@volny.cz
Skype: zelizeli2959

ARES - Obchodní firma

MD/D SERVIS Jiří Zelinka
ekonomické poradenství, zpracování podnikatelských záměrů a finančních plánů pro zajištění financováníTOPlistMD/D SERVIS Jiří Zelinka - vedení účetnictví ,účetní poradenství


Vyhledávací centrála

Aktuální čas:

00:00:00Kalendář na aktuální měsíc:
Nabízené služby

Pokud se rozhodnete využít naši nabídku, poskytneme vám spolu se zpracováním podnikatelského záměru a finančního plánu řadu dalších služeb. Můžeme vám pomoci při jednání s finančními ústavy, spolupracující finanční poradci vám mohou pomoci s výběrem banky nebo jiné finanční instituce, ale i při konkrétních jednáních s nimi.

Celý projekt můžeme doplnit i o analýzu daňových dopadů v případě různých variant řešení nebo můžeme pomoci s volbou vhodného typu obchodní společnosti nebo jejího domicilu ve vazbě na vaše další podnikatelské aktivity a s ohledem na možnosti využití daňových optimalizací. To vše můžeme doplnit i stanoviskem auditora nebo daňového poradce a jejich hodnocením budoucích dopadů na účetnictví a výkaznictví.

Na rozdíl od ostatních poskytovatelů podobných služeb (právníci, advokáti, daňoví poradci, auditoři, ...) je základem naší práce právě finanční plán rozvíjející váš podnikatelský záměr. Tomu se snažíme přizpůsobit vše ostatní a nalézt optimální řešení pro vás. To vše v úzké spolupráci s vámi, aby byly zajištěny všechny zpětné vazby v celém průběhu naší spolupráce.

Naše spolupráce tak nemusí končit předáním dokumentace nebo převodem finančních prostředků z banky na vámi určené účty. I nadále vám můžeme pomáhat při sledování a porovnání skutečných výsledků hospodaření s námi vypracovaným plánem. V případě potřeby můžeme navrhnout opatření, která pomohou při vašem rozhodování a řízení. Například můžeme nabídnout analýzu se zaměřením na optimalizaci informačního systému (daňová evidence, účetnictví, …), na hledání rezerv při snižování nákladů nebo při zvyšování výnosů.

Může se jednat i o vysloveně technická opatření, jako například import dat do účetnictví a promítnutí plánu a porovnání se skutečností přímo ve vašem informačním systému a v jeho tiskových sestavách nebo jiných výstupech.